تبلیغات
۞ جملات حکیمانه ۞ - آبراهام لینكلن
یکشنبه 8 فروردین 1389

آبراهام لینكلن

   نوشته شده توسط: روح الله نیک نژاد    نوع مطلب :جملات حکیمانه ،

همه مردم از تعارف خوششان می آید.آبراهام لینكلن                                              

 

هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز. اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه    بپاخواسته را آبراهام لینكلن

 

به این نكته پی برده ام كه بیشتر مردم آنقدر شاد هستند كه ذهن شان را نیز وادار می سازند  این گونه باشد.آبراهام لینكلن


آزادی یعنی اینكه می خواهم نه برده باشم و نه برده دار.آبراهام لینكلن


من دیده ام كه درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد. آبراهام لینكلن


مرد بی شهامت كسی است كه در جایی كه باید اعتراف كند، خاموش بنشیند.آبراهام لینكلن


اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نكن.آبراهام لینكلن


ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، [ بلكه ] تنها یك برزخ است.آبراهام لینكلن


زمین خوردن، شكست خوردن نیست؛ از زمین بلند نشدن، شكست خوردن است.آبراهام لینكلن


همانطور كه مایل نیستم بنده كسی باشم، حاضر نیستم آقای كسی باشم. كسانی كه مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.آبراهام لینكلن


كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمی كند.آبراهام لینكلن


لبخند، بیش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ی آن جاودانی است.آبراهام لینكلن


هرگاه بتوانیم بعد از شكست لبخند بزنیم شجاع هستیم.آبراهام لینكلن


رنج و غصه را برای خودت بپذیر و رفاه و آسایش را برای همه .آبراهام لینكلن


پدرم به من كار كردن را آموخت، نه عشق و علاقه به كار را.آبراهام لینكلن


من مایلم امور دولت را به نحوی اداره كنم كه اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم، دست كم یكی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است.آبراهام لینكلن


به همه اعتماد داشتن خطرناك است، به هیچ كس اعتماد نداشتن خطرناكترین است.آبراهام لینكلن


گامهای من رو به جلو همواره آرام بوده اند. این را خودم می دانم، اما هرگز هیچ گامی را رو به عقب برنداشته ام.آبراهام لینكلن


كسی كه "امروز" از "دیروز" آگاهتر نباشد، انسان خردمندی نیست.آبراهام لینكلن